75

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

MIL­JO­NER kro­nor i ex­tra ut­del­ning fö­reslås tas ut av kom­mu­nen ur all­män­nyt­ti­ga bo­la­get För­val­ta­ren. En ut­red­ning som kom­mu­nen gjort har vi­sat att det är tillå­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.