An­lägg­ning­en

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - KÄL­LA: NOR­RE­NER­GI

FRÖSUN­DA kyl­sta­tion upp­för­des år 2000 och le­ve­re­rar fjärr­ky­la.

”AN­LÄGG­NING­EN häm­tar kallt vat­ten på cir­ka 20 me­ters djup i Lil­la Vär­tan, väx­lar av det mot fjärr­kyl­nä­tet och släp­per till­baks det upp­värm­da vatt­net i sjön på cir­ka 9 me­ters djup.”

” UN­DER 2010 kom­plet­te­ra­des an­lägg­ning­en med två kyl­ma­ski­ner (...) för att tem­pe­ra­tur­säk­ra fjärr­ky­la le­ve­ran­ser­na och för att ut­ö­ka le­ve­ran­sef­fek­ten.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.