Snart ut­an kul­tur

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Britt-Ma­rie Em­bring

Kom­mu­nen har haft två väl­kän­da, po­pu­lä­ra nö­jen – danspa­lat­set Lor­ry och Bri­stol med jazz­klub­ben och te­a­ter­verk­sam­he­ten. Nu har vi snart ingen­ting kvar av det som va­rit ett sig­num för Sund­by­berg. En små­stad ut­an kul­tur el­ler af­fä­rer. Sorg­ligt att se hur vå­ra po­li­ti­ker age­rat! Nu mås­te ni po­li­ti­ker av al­la sor­ter age­ra snabbt så att in­te yt­ter­li­ga­re verk­sam­he­ter går för­lo­ra­de!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.