ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG -

... stod en ga­ta i Sund­by­berg in­för ris­ken att ett sluk­hål skul­le upp­stå. En slar­vigt igen­fylld käl­la­re till ett ri­vet tre­vå­nings­hus, vi­sa­de sig va­ra skä­let till att as­fal­ten sjönk vid kors­ning­en mel­lan Ur­sviks­vä­gen och Ka­nal­sti­gen. När hu­set revs, san­no­likt i slu­tet av 1970-ta­let, gick in­te vägen där den går i dag och en hå­lig­het ha­de allt­så in­te in­ne­bu­rit sam­ma risk. Men så myc­ket mer vet in­te kom­mu­nen, ett år ef­ter att den slar­vigt igen­fyll­da käl­la­ren upp­täck­tes, om vad som hände.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.