Bak­grund

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

DET var den 21 au­gusti 2013 som Ab­di­ra­him Has­san och nu­va­ran­de bo­stads- och de­mo­kra­ti­bor­gar­rå­det i Stock­holm, Ann-Mar­ga­ret­he Livh, ut­sat­tes för ett at­ten­tat un­der en re­sa i Mo­ga­dishu i So­ma­lia. At­tac­ken kos­ta­de två män­ni­skor li­vet, den ene var 24-åri­ge Ab­di­ra­him Has­san från Hus­by. Ann-Mar­gret­he Livh skott­ska­da­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.