MER Sex av tio ho­ta­de

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

I en un­der­sök­ning pub­li­ce­rad i tid­ning­en ”Fram­ti­dens kar­riär – sjuk­skö­ters­ka” upp­gav 65 pro­cent av drygt 600 till­frå­ga­de sjuk­skö­ters­kor att de ut­satts för hot el­ler våld på job­bet.

DEN så kal­la­de Blå­ljus­ut­red­ning­en har fö­re­sla­git kraf­tigt skärp­ta straff för hot och våld som rik­tas mot vård­per­so­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.