Ja­gan­de po­lishund bet kvin­na

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Po­li­sen ja­ga­de en miss­tänkt gär­nings­man som flytt till fots från en bil i cen­tra­la Sund­by­berg. En kvin­na blev då oför­skyllt bi­ten två gång­er av en po­lishund.

Hän­del­sen in­träf­fa­de i maj för­ra året. ”Jag har bli­vit rädd var­je gång jag mött en hund och har haft svårt att so­va på grund av mar­dröm­mar”, skri­ver kvin­nan i an­sö­kan om er­sätt­ning till Po­lis­myn­dig­he­ten.

Hund­fö­ra­ren tar på sig an­sva­ret och för­kla­rar att kvin­nan in­te gjort nå­got fel. ”Jag är själv för­vå­nad över att [hun­den] bi­ter en per­son på det­ta sätt”, skri­ver hund­fö­ra­ren.

Kvin­nan får nu 1 264 kro­nor i er­sätt­ning för lä­ke­me­del och ett par jeans.

FOTO: MOSTPHOTOS

BI­TEN. En po­lishund ut­sat­te en kvin­na för en at­tack. Hun­den på bil­den har ing­et med ar­ti­keln att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.