ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG -

... skrev vi om Ur­sviks IK som väx­te i takt med Sund­by­berg – men vars klubb­hus var li­tet och in­te sär­skilt fräscht. Klub­ben, som har cir­ka ak­ti­va, hyr klubb­hu­set av Sund­by­bergs stad. Trä­na­ren och klub­bord­fö­ran­den Staf­fan Lilja be­rät­tar att in­te myc­ket har hänt se­dan dess. ”De har pra­tat länge om att rus­ta upp. Jag vet att arkitekter har ri­tat på ett för­slag på nytt klubb­hus och hur det skul­le se ut runt om­kring. Det blir väl­digt in­tres­sant att se vil­ka be­slut som tas, nu är det ju valår ock­så, sä­ger han.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.