660 000

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

KRO­NOR får Sund­by­bergs stad i stats­bi­drag, då kom­mu­nen är ett för­valt­nings­om­rå­de för fins­ka språ­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.