MER Bes­ma

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

BES­MA har ut­bil­dat sig till fri­sör bå­de i Irak och vid Kar­la­plan i Stock­holm.

HON har job­bat som frösr se­dan 1999.

IN­NAN hon star­ta­de Oletrix har hon job­bat i bland an­nat Nac­ka fo­rum, Wal­lens i Tä­by cent­rum och hos Rin­se i Brom­ma blocks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.