Annika Hir­vo­nen Falk och Emelie Til­le­gård

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

ANNIKA HIR­VO­NEN FALK är riks­dags­le­da­mot och vice ord­fö­ran­de i ju­sti­ti­eut­skot­tet. Un­der för­ra man­dat­pe­ri­o­den var hon ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den i Sund­by­berg. 28 år, bo­satt i cen­tra­la Sund­by­berg och har två små barn. Annika Hir­vo­nen Falk räk­nar med att kun­na för­e­na nyt­ta med nö­je och val­kam­pan­ja på lek­plat­ser.

EMELIE TIL­LE­GÅRD är pro­jekt­kon­tors­chef hos Erics­son och an­sva­rar för al­la le­ve­rans­pro­jekt i Nor­den och Cen­tra­leu­ro­pa. För­ra man­dat­pe­ri­o­den var hon le­da­mot i för­sko­le­nämn­den i Sund­by­berg. 43 år, bo­satt i Lil­la Ur­svik och äg­nar myc­ket tid åt id­rott. ”Jag täv­lar i cross­fit. Jag är nog Sve­ri­ges star­kas­te mil­jö­par­tist.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.