Vec­kans tis­tel

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG - E Sved­berg

Vec­kans tis­tel till Vård­cen­tra­len Hel­sa (Kro­nan) Sund­by­berg. Efter två må­na­der står jag fort­fa­ran­de i kö till vän­te­lis­tan. Vi gam­la be­hö­ver ing­en vän­te­lis­ta, vi be­hö­ver tid till hjälp. Jag står re­dan i en vän­te­lis­ta och det är dö­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.