Utspring på S:t Mar­tin

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Ett glatt gäng studenter har läm­na­de för­ra vec­kan S:t Martins gym­na­si­um.

Stu­den­ter­na som sprang ut från S:t Martins gym­na­si­um ha­de tur med väd­ret. Att ta stu­den­ten är tu­de­lat för Ron­ja Dahn.

– Jag är glad men det är ock­så li­te sorg­ligt att läm­na sko­lan. Ele­ver­na och lä­rar­na är här­li­ga män­ni­skor, man kän­de sig in­räk­nad.

Nu vän­tar vi­da­re stu­di­er. Ron­ja Dahn kän­ner att hon val­de rätt pro­gram på gym­na­si­et: tex­til de­sign.

– Jag blev in­spi­re­rad av ett teck­nat tv-pro­gram, My litt­le po­ny, sä­ger hon.

Hon tror att bran­schen kan va­ra tuff att få jobb i:

– Men om man käm­par så går det!

”Jag är glad men det är ock­så li­te sorg­ligt att läm­na sko­lan.”

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

GLAD. Stu­den­ten Ron­ja Dahn är nöjd med att ha valt tex­til de­sign.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.