16- åring döms för mord

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Svea hov­rätt änd­rar fl era do­mar i det upp­märk­sam­ma­de Hal­lon­bergen­må­let. Bland an­nat döms en 16- årig poj­ke, som fri­a­des i tings­rät­ten, till tre års slu­ten ung­doms­vård för mord.

En an­nan miss­tänkt, som döm­des till med­hjälp till mord på en kvin­na i tings­rät­ten, fri­as från just den åtals­punk­ten.

Hov­rät­ten änd­rar dock in­te straff en för de fy­ra män som i tings­rät­ten döm­des till livs­tid, re­spek­ti­ve 14, 12 och 10 års fäng­el­se för mor­det på en man ut­an­för Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set i ja­nu­a­ri 2017 och mor­det på ett par i Hal­lon­ber­gen i mars sam­ma år.

RÄTT. 1 976 var det rätta sva­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.