Lö­ne­bi­drag för förste­lä­ra­re

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Sund­by­bergs stad har be­gärt och fått drygt 800 000 kro­nor av Skol­ver­ket för att kun­na be­ta­la ex­tra lö­ner till så kal­la­de förste­lä­ra­re. Bi­dra­get om­fat­tar ut­lägg som kom­mu­nen har haft för förs­ta halv­å­ret 2018. To­talt har Sund­by­bergs stad haft 20 av­lö­na­de förste­lä­ra­re un­der pe­ri­o­den. Förste­lä­ra­re är en kar­riär­tjänst in­om lä­rarskrå­et och syf­tar till att gö­ra yr­ket mer at­trak­tivt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.