Kom­mu­nen krä­ver korv­temp

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Sund­by­bergs stads till­stånd­s­nämnd har ti­di­ga­re upp­märk­sam­mat fö­re­trä­da­re för en ki­osk i Sund­by­berg att de mås­te ha ter­mo­met­rar så att per­so­na­len ska kun­na kon­trol­le­ra kor­vens tem­pe­ra­tur.

Trots det har ki­os­ken in­te in­för­skaf­fat ter­mo­met­rar. Det fram­kom vid en livs­me­dels­kon­troll i vå­ras. Nu krä­ver kom­mu­nen att ki­os­kens an­sva­ri­ga vid­tar åt­gär­der så att per­so­na­len kan mä­ta och sä­ker­stäl­la att kor­ven når upp i tem­pe­ra­tu­rer som till­ver­ka­ren an­gett.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

KALL KORV. Ki­os­ken sak­nar ut­rust­ning för att se till att kor­ven är varm nog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.