Upp­lev Nord­tyskland

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD -

Lei­bers Ga­le­rie-Ho­tel ★★★ i Dersau

Mel­lan Ki­el ( 35 km) och Lü­beck ( 62 km) lig­ger det na­tur­skö­na land­ska­pet Na­tur­park Holste­i­nisches Schweiz med mer än 200 små och sto­ra sjö­ar. Vid den störs­ta av des­sa sjö­ar, Plö­ner See hit­tar du den lil­la sta­den Dersau, där värd­pa­ret Lei­ber står re­do att väl­kom­na dig till de­ras char­mi­ga ho­tell, en­dast 500 me­ter från sjön. Här kan du se fram emot bå­de konst, gast­ro­no­mi och en av­kopp­lan­de at­mo­sfär. Kör t.ex. längs sjön till om­rå­dets hu­vud­stad Plön (10 km), som lig­ger om­gi­ven av 5 sjö­ar och där sta­dens gam­la re­näs­sans­slott från 1600- ta­let tor­nar upp sig över sjö­ri­ket. Be­sök t.ex. ro­sensta­den Eu­tin (27 km) och se det vack­ra slot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.