MER Vis­ning­ar i som­mar

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

AHL­BY sä­te­ri. Måndag till fredag kloc­kan 11.00 vec­ka 26 och 27. Sam­ling vid in­gång­en Al­by­ga­tan 124.

SUND­BY­BERGS in­dustri­arv. Måndag till fredag kloc­kan 12.00 vec­ka 26 och 27. Sam­ling vid skulp­tu­ren ”Den Lyck­li­ga fa­mil­jen” på Sund­by­bergs Torg.

MILJONPROGRAMMET Hal­lon­ber­gen. Måndag till fredag kloc­kan 12.30 vec­ka 26 och 27. · Sam­ling vid bib­li­o­te­ket i Hal­lon­ber­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.