Om Trygg­het­bil

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

TRYGG­HETS­BI­LEN är en ut­veck­ling av kon­cep­tet Grann­sam­ver­kan.

BI­LEN kom­mer att rul­la al­la da­gar och ti­der i vec­kan.

VO­LON­TÄ­RER­NA kom­mer att får utbildning av kom­mu­nen.

FÖR att del­ta krävs in­te kör­kort, ef­tersom det även finns be­hov av per­so­nal som kan va­ra med­pas­sa­ge­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.