Sö­der­man kvar i Ös­tersund

Vi i Sundbyberg - - SPORT -

SIK-fost­ra­de To­ny Sö­der­man blir kvar i Ös­tersunds IK. 25-åring­en gjor­de 16 po­äng på si­na 31 mat­cher i vint­ras och in­le­der i höst sin and­ra sä­song i klub­ben. Ti­di­ga­re har han bland an­nat spe­lat för Sundsvall, Mo­ra och Ma­ri­estad.

ISHOC­KEY.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.