Mäklar­frå­gan med

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD - Eli­sa­beth Stran­den­borg Fast­ghets­mäk­la­re

FRÅ­GA: Vad är van­li­gas­te frå­gor­na du får på en vis­ning?

SVAR: De van­li­gas­te frå­gor­na är vil­ket år stam­by­tet var el­ler när det kom­mer ske. Om det kom­mer va­ra någ­ra av­gifts­höj­ning­ar samt vil- ka re­no­ve­ring­ar som even­tu­ellt kan kom­ma.

Dock skul­le jag ge kö­pa­re ett tips på att mer in­gå­en­de lä­ra sig att lä­sa års­re­do­vis­ning­ar ef­tersom det är det som ban­ker­na ock­så fo­ku­se­rar ex­tra på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.