Här finns 23 här­li­ga strand­bad

Sol, som­mar – och bad! Un­der mid­som­mar­vec­kan har al­la of­fi­ci­el­la strand­bad i Nor­rort fått vat­ten­kva­li­te­ten och vat­ten­tem­pe­ra­tu­ren kon­trol­le­rad. Här är lis­tan!

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Char­lot­te År­ling KÄL­LA: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN. PROVEN ÄR TAGNA MEL­LAN 19 OCH 27 JU­NI 2018.

UPPLANDS VÄSBY 1. Fy­sing­en na­tur­bad

Tem­pe­ra­tur: 13,5 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

2. Norr­vi­ken (Boll­stanäs)

Tem­pe­ra­tur: 12 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

3. Kai­ro­ba­det

Tem­pe­ra­tur: 13,5 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

4. Sätt­ra na­tur­bad

Tem­pe­ra­tur: 12 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

5. Äng­sjö­ba­det (Jär­fäl­la)

Tem­pe­ra­tur: 21 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

SOLLENTUNA 6. Norr­vi­ken (Troll­hol­men)

Tem­pe­ra­tur: 18,2 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

7. Norr­vi­ken (Tor­pa­räng­en)

Tem­pe­ra­tur: 18,3 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

8. Ra­va­len

Tem­pe­ra­tur: 20,1 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

9. Edsvi­ken (Bad­ber­get)

Tem­pe­ra­tur: 15,3 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

10. Edsvi­ken (Strand­vä­gen)

Tem­pe­ra­tur: 15,7 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

11. Edsvi­ken (Sjö­berg)

Tem­pe­ra­tur: 16,7 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

12. Edsvi­ken (Sät­ra bryg­gor)

Tem­pe­ra­tur: 17 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

13. Edsvi­ken (Te­gel­ha­gen)

Tem­pe­ra­tur: 17,1 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

14. Edsvi­ken (Ke­vinge)

Tem­pe­ra­tur: 17 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

15. Rö­sjö­ba­det

Tem­pe­ra­tur: 18,7 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

SOLNA 16. Brunns­viks­ba­det

Tem­pe­ra­tur: 18 gra­der Alg­blom­ning: ing­en Vat­ten­kva­li­tet: ut­märkt

17. Hu­vuds­ta strand­bad

Tem­pe­ra­tur: 18 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

STOCK­HOLM (MÄLAREN) 18. Äng­by­ba­det

Tem­pe­ra­tur: 18 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

19. Ka­naan­ba­det

Tem­pe­ra­tur: 18 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

20. Häs­sel­by strand­bad

Tem­pe­ra­tur: 19 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

21. Häs­sel­by (Bad­huspar­ken)

Tem­pe­ra­tur: 17 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

22. Löv­sta­ba­det

Tem­pe­ra­tur: 18 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

23. Gör­väln­ba­det

Tem­pe­ra­tur: 21,2 gra­der Alg­blom­ning: ing­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.