Vak­na­de av brand i sof­fan

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Att som­na med en ci­ga­rett i sof­fan är in­te ba­ra far­ligt ut­an även brotts­ligt. Det har en sund­by­ber­ga­re bli­vit varse ef­ter att täc­ket fat­tat eld.

Man­nen var trött och onyk­ter när han kom hem och som­na­de i sof­fan. Dess­förin­nan ha­de han tänt en ci­ga­rett. Täc­ket han lagt över sig bör­ja­de brin­na och man­nen vak­na­de när brand­lar­met gick. Han lyc­ka­des släc­ka el­den med vat­ten ef­ter att ha ta­git ut täc­ket på bal­kong­en.

Att läg­ga sig i sof­fan med en ci­ga­rett är, sär­skilt i hans till­stånd, oakt­samt. Det kon­sta­te­rar Solna tings­rätt som dö­mer ho­nom för all­män­far­lig vårds­lös­het ef­ter hän­del­sen som in­träf­fa­de för­ra som­ma­ren.

Han döms sam­ti­digt för ringa nar­ko­ti­kabrott och ska be­ta­la dags­bö­ter.

FO­TO: MOSTPHOTOS

ASKFAT. Ett lämp­li­ga­re stäl­le att läg­ga en ci­ga­rett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.