Po­li­ti­ker­na bakom ru­bri­ker­na. Del 4.

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

I sep­tem­ber är det val. I en se­rie ar­tik­lar har vi in­ter­vju­at al­la par­ti­ers första­namn för att få ve­ta mer om dem som po­li­ti­ker – och som pri­vat­per­so­ner. Den här vec­kan träf­far vi Jesper Wiklund (V).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.