Snart ska ”Hip­po” blom­ma

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Ett nytt djur har ta­git plats vid Löt­sjön. För­hopp­nings­vis ska blom­mor växa på ho­nom, en­ligt kom­mu­nen.

”Det är nå­got slags gris med konst­gräs”, be­skrivs den av en för­bi­pas­se­ran­de i te­le­fon.

Många har bli­vit ny­fik­na på fi­gu­ren in­vid vatt­net. Men Löt­sjöns nya till­skott är fak­tiskt en flod­häst.

”Hip­po” är ett vand­ran­de konst­verk, som nu har kom­mit till Sund­by­berg.

”Hip­po be­står av me­tall och höns­nät. Någ­ra av sta­dens park­ar­be­ta­re har klätt ho­nom med gräs och för­hopp­nings­vis kom­mer ängs­blom­mor att slå ut på ho­nom om ett tag”, skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

NATUR. Flo­ra och fau­na – flod­häs­ten Hip­po blom­mar snart vid Löt­sjön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.