Om för­fat­ta­ren:

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Al­fons San­ti­kos, 14, bor i Bergs­ham­ra i Sol­na. Han var 13 år när han skrev no­vel­len ”Flyk­ten mot lyc­ka”. Den fick förs­ta pris i den no­vell­täv­ling för oli­ka års­kur­ser som ar­ran­ge­rats av Bergs­ham­ra­bib­li­o­te­kets vän­ner. ”När jag skrev no­vel­len var det myc­ket på tv om män­ni­skor på flykt från kri­get i Sy­ri­en. Den ba­ra dök upp i hu­vu­det”, be­rät­tar Al­fons som fun­de­rar på att lä­sa ju­ri­dik el­ler na­tur­ve­ten­skap. ”Men på nå­got sätt vill jag fort­sät­ta skri­va och få ut ett bud­skap”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.