Ska re­stau­rang­ä­gar­na lö­sa to­a­pro­ble­met?

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Rag­nar & Rut­ger

I Vi i Sund­by­berg nr 26 ut­ta­lar sig Ste­fan Berg­ström om den of­fent­li­ga to­a­let­ten på Tor­get och att den ska tas bort. Som an­sva­rigt kom­mu­nal­råd för den of­fent­li­ga mil­jön skju­ter han pro­ble­met till sta­dens re­stau­rang­ä­ga­re att lö­sa to­a­lett­frå­gan för oss bo­en­de och be­sö­ka­re till sta­den när an­sva­ret är hans eget!

Är det in­te det ena så är det det and­ra. När ska det­ta pa­ja­se­ri in­om Cen­ter­par­ti­et i Sund­by­berg upp­hö­ra? För­hopp­nings­vis den 9 sep­tem­ber.

Vi i Sund­by­berg vec­ka 26.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.