MER Här finns in­tres­se för att om­bil­da

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

HAL­LON­BER­GEN: Vand­ra­ren 9, Riss­ne­le­den 17–95, 505 lä­gen­he­ter. Köp­stäm­man har sagt ja till om­bild­ning men hit­tills har in­te fi­nan­sie­ring­en kla­rats. För yt­ter­li­ga­re 570 lä­gen­he­ter i Hal­lon­ber­gen finns in­tres­se.

RISS­NE: Bat­te­ri­et 3, Pjäs­bac­ken 31–36, 87 lä­gen­he­ter. Köp­stäm­man har sagt ja till om­bild­ning men hit­tills har in­te fi­nan­sie­ring­en kla­rats. Dra­go­nen 1, Ka­val­le­ri­vä­gen 10– 18, 59 lä­gen­he­ter. En tre­di­men­sio­nell fas­tig­hets­in­del­ning ska gö­ras in­nan bo­stä­der kan om­bil­das. Vi­king­en 4 och 5, Mjöl­ner­bac­ken 41–46 re­spek­ti­ve 51–54, med to­talt 200 lä­gen­he­ter. Ett kö­per­bju­dan­de har va­rit tänkt att gå ut men så har in­te skett än. För yt­ter­li­ga­re 929 lä­gen­he­ter i Riss­ne finns in­tres­se.

CEN­TRA­LA SUND­BY­BERG: Mu­ra­ren 9, Järn­vägs­ga­tan 30, Sta­tions­ga­tan 1–5 samt Stu­re­ga­tan 29, 59 lä­gen­he­ter. Kom­mun­full­mäk­ti­ge har vå­ren 2017 be­slu­tat att fas­tig­he­ten Mu­ra­ren ska säl­jas till en ex­tern kö­pa­re, nå­got som upp­rört bo­stads­rätts­för­e­ning­en som he­la ti­den på­ta­lat sin hem­buds­rätt. Först var Atri­um Ljung­berg på tal men nu har Mu­ra­ren, till­sam­mans med Ba­sa­ren där Gar­bo lig­ger, fö­re­sla­gits att säl­jas till fas­tig­hets­bo­la­get Bal­der. De har även köpt cent­ru­men i Hal­lon­ber­gen och Riss­ne. För yt­ter­li­ga­re 802 lä­gen­he­ter i cen­tra­la Sund­by­berg finns in­tres­se för att om­bil­da.

STORSKOGEN: Utö­ver lä­gen­he­ter­na i Var­gen, där man miss­lyc­kats om­bil­da men läm­nat in en ny in­tres­se­an­sö­kan, finns in­tres­se i frå­ga om 873 lä­gen­he­ter i Storskogen.

ÖR: För 377 lä­gen­he­ter finns in­tres­se att om­bil­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.