Fick två p-bö­ter för sam­ma fel

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

En Sund­by­bergs­bo fick par­ke­rings­bö­ter två gång­er för sam­ma fel­par­ke­ring, en dag i au­gusti i fjol.

Hans bil ha­de stått på en plats med stopp­för­bud och fick där­för en p-bot vid 14-ti­den. Vid 17-ti­den kom näs­ta p-bot, trots att det mås­te gå sex tim­mar in­nan näs­ta p-bot ges för sam­ma över­trä­del­se.

Ef­ter att man­nen gått till dom­stol var po­li­sen tvung­en att ri­va den ena par­ke­rings­bo­ten. Men po­li­sen har gått vidare till Svea hov­rätt. Där blev det kal­la han­den, men av Högs­ta dom­sto­len får po­li­sen rätt i en sak: Att ären­det ska tas upp till pröv­ning igen. Frå­gan om vad som ska an­ses va­ra ”sam­ma över­trä­del­se” är av in­tres­se för rätts­tillämp­ning­en.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

FEL. Minst sex tim­mar mås­te gå mel­lan fel­par­ke­rings­av­gif­ter för sam­ma över­trä­del­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.