Den tuf­fa hös­ten fort­sät­ter

Vi i Sundbyberg - - SPORT -

SIK:s fot­bolls­her­rar har det fort­satt svårt att hit­ta sta­bi­li­te­ten un­der hal­va hal­van av di­vi­sion 2-spe­let. Lör­da­gens match slu­ta­de 0-2 till gäs­tan­de Karl­berg och SIK har där­med fy­ra av 18 möj­li­ga po­äng i höst. Sum­pan lig­ger åt­ta med sex kam­per kvar.

FOTBOLL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.