Döms till fäng­el­se ef­ter våld

Vi i Sundbyberg - - NY­HE­TER -

Åt­ta må­na­ders fäng­el­se blir på­följ­den för en man i 40-års­ål­dern, som miss­hand­lat en an­nan man vid en natt­klubb i Sund­by­berg. Hän­del­sen in­träf­fa­de i no­vem­ber. Ef­teråt min­des miss­han­dels­off­ret att han va­rit på väg hem från kro­gen och skul­le vin­ka in en taxi. Där­ef­ter ha­de han vak­nat upp i en am­bu­lans.

En man i 40-års­ål­dern ha­de sla­git off­ret fle­ra gång­er i an­sik­tet med ett knog­järn av plast. Själv har man­nen er­känt sig skyl­dig till miss­han­del, men häv­dar att han in­te an­vänt knog­järn och att han ba­ra slog ett slag.

Man­nen döms nu för miss­han­del och får fäng­el­se­straff i åt­ta må­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.