Pan­ta­le­ev räd­da­de SIK-po­äng + –

Vi i Sundbyberg - - SPORT -

SIK:s her­rar såg ut att gå mot en för­lust bor­ta mot Tä­by FK. Men i mat­chens ab­so­lut slut­ske­de kun­de Bo­ris Pan­ta­le­ev kvit­te­ra, vil­ket in­ne­bar en pin­ne för gäs­ter­na. Ef­ter 21 om­gång­ar lig­ger Sum­pan åt­ta. Fem mat­cher åter­står.

FOT­BOLL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.