Ned­lagd sta­tion rustas som re­serv

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Ned­lagd men in­te bort­glömd. Nu fix­as Karl­bergs sta­tion till för att stå re­do i tipp­topp-skick den da­gen Tra­fik­ver­ket åter kal­lar.

Det hand­lar om att sta­tio­nen just nu rustas ef­tersom den även i fort­sätt­ning­en ska fort­sät­ta att fin­nas kvar, som en re­serv­sta­tion om nå­got krång­lar med Ci­ty­ba­nan. Den ska allt­så in­te ri­vas, vil­ket var ett al­ter­na­tiv som först fanns på ta­pe­ten.

– Det är kos­me­tis­ka åt­gär­der. Den har in­te sett så bra ut. Nu ses rull­trap­por och his­sar över och re­pa­re­ras. Det ska as­fal­te­ras li­te ut­an­för, man byg­ger nya sta­ket och ploc­kar bort en mas­sa an­nat, sä­ger Tomas Johansson, pressta­les­per­son på Tra­fik­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.