FRÅ­GA MÄK­LA­REN

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD -

Skic­ka di­na frå­gor till mäk­la­ren via e-post re­dak­tion@vi­isund­by­berg.se.

Håll frå­gan kort! Frå­ga mäk­la­ren -spal­ten pub­li­ce­ras var­je vec­ka i an­slut­ning till bo­stads­si­dor.

Frå­gor­na kan hand­la om al­la äm­nen som grän­sar till bo­stads­för­sälj­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.