25

Vi i Tensta - - NYHETER -

MARS, mel­lan 20.30 och 21.30, släc­ker vi al­la lam­por och allt som ly­ser. Earth Hour är en ma­ni­fes­ta­tion som på­går sam­ti­digt över he­la värl­den. Det är ett sätt att vi­sa sitt mil­jö­en­ga­ge­mang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.