Väl­kom­men till Med­bor­gar­kon­to­ret

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

På Med­bor­gar­kon­to­ret får du sam­hälls­in­for­ma­tion och råd­giv­ning. Här kan du lå­na da­tor, skri­va­re, scan­ner och ko­pi­e­ra. På med­bor­gar­kon­to­ret kan du skö­ta di­na var­dags­ä­ren­den själv el­ler med hjälp av en sam­hälls­väg­le­da­re. Väl­kom­men till Tensta­gång­en 49 i Tensta, 08-508 03 050.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.