Hyr ut din bo­stad

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

I år ska Stock­holms stad ta emot över 3 000 per­so­ner som har fått up­pe­hålls­till­stånd men än­nu in­te kun­nat ord­na bo­stad på egen hand. Många stock­hol­ma­re stöt­tar de ny­an­län­da och nu finns yt­ter­li­ga­re ett sätt; du kan hy­ra ut ett rum, en gäst­stu­ga el­ler en hel bo­stad till Stock­holms stad som i sin tur hyr ut till ny­an­län­da. Läs mer på stock­holm.se/hyr­min­bo­stad el­ler ring 08-508 11 509.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.