Gift er i Stads­huspar­ken un­der Pri­de

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

När Pri­de går av sta­peln i som­mar vill Stock­holms stad fi­ra al­las li­ka vär­de!

4 au­gusti flyt­tar vi ut vigs­lar­na i Stads­huspar­ken. Un­der hög­tid­li­ga for­mer och med Rid­dar­fjär­den som fond, bju­der vi pa­ren på en min­nesvärd ce­re­mo­ni. Läs mer på stock­holm.se/vigs­lar­pri­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.