Ut­ställ­ning t o m 26 mars

Vi i Tensta - - DET HANDER -

Vi vi­sar ver­ket ”Kvin­nor i kamp” av Pet­ra Bau­er som be­står av af­fi­scher och bil­der från kvin­nors kamp för si­na rät­tig­he­ter i bör­jan av 1900-ta­let. Var­da­gar är Eg­ge­by Gårds kafé öp­pet. I kafé­et kan man se och kö­pa ak­va­rel­ler samt ol­je­och akryl­mål­ning­ar av konst­nä­rer­na Ewa Rönn­berg och Su­san­ne Fab­ri­ci­us. Ut­ställ­ning­en öp­pen dag­li­gen kl 11–16. Kul­tur­pro­gram lör­da­gar och sön­da­gar kloc­kan 13.00. Se spe­ci­ell pro­gram­bro­schyr el­ler kon­tak­ta Eg­ge­by Gård. Ut­ställ­ning på Eg­ge­by Gård 8/3–26/3. In­for­ma­tion: www.eg­ge­by.se Tel 087520910. Varmt väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.