ÅTERBLICKEN.

FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Tensta - - HEJ TENSTA -

... ... kom be­ske­det att Ut­bild­nings­för­valt­ning­en skul­le flyt­ta till Tensta in­te läng­re gäll­de. I det här num­ret kan vi be­rät­ta att stads­dels­för­valt­ning­en i Spånga-Tensta flyt­tar (till­ba­ka) till Tensta vå­ren 2021, från Lun­da in­du­stri­om­rå­de till kvar­te­ret där Käm­ping­e­sko­lan låg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.