Jär­va Rent och Snyggt 2017

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Vill din för­e­ning va­ra med och stä­da i våra stads­dels­om­rå­den?

In­bju­dan rik­tar sig till för­e­ning­ar i Spånga och Tensta. In­for­ma­tions­mö­te 4 april kloc­kan 18.00 på Med­bor­gar­kon­to­ret i Tensta. För yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion kon­tak­ta Bur­han Yil­diz 08-508 034 43. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.