Som­mar­kurs på Kul­tur­sko­lan

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Mu­sik, dans, te­a­ter, konst el­ler me­dia… Vad vill du gö­ra i som­mar? Kul­tur­sko­lan 6WRFNKROP HUEMXGHU ÀHUD NUHDWLYD VRPPDU­kur­ser för barn och unga i he­la Stock­holms stad! Läs mer och bo­ka i kurska­ta­lo­gen: Kul­tur­sko­lan.stock­holm.se/som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.