UTSTÄLLNINGAR

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Fri­het #4 ”Wit­hin the Sco­pe of Di­ver­si­ty” Hus­by konst­hall pre­sen­te­rar den fjär­de ut­ställ­ning­en i se­ri­en ”Fri­het”. Den­na gång är det med­lem­mar i Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­ning som de­lar med sig av si­na tolk­ning­ar av te­mat fri­het. Många oli­ka tek­ni­ker, tan­kar och ge­men­sam­ma pro­jekt. Ut­ställ­ning­en på­går till och med 10.9. Öp­pet tis­dag– sön­dag 12–16. www.hus­by­gard.nu.

Gal­le­ri Hus­by gård vi­sar må­le­ri av Li­dia Muñoz Ut­ställ­ning­en he­ter Chi­le Val­pa­ra­i­so och be­står av mål­ning­ar med mo­tiv från just Val­pa­ra­i­so. Ut­ställ­ning­en på­går till och med 27 au­gusti. Öp­pet mån­dag–fre­dag 10–16, lör–sön 12–16. Arr: Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­ning, www.hus­by­gard.nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.