Works­hop med Cher­rie

Vi i Tensta - - NYHETER -

Cher­rie och Erik Lun­din kom­mer till Rin­ke­by Fol­kets Hus den 1 ok­to­ber. Till­sam­mans med Ba­bak Azar­mi gör de en tur­né i höst där de an­ord­nar gra­tis works­hops och kon­ser­ter för att in­spi­re­ra till själv­för­tro­en­de och egen­sin­nigt ska­pan­de. Mer in­fo på www.fol­kets­hu­soch­par­ker.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.