I val­lo­ka­len

Vi i Tensta - - NYHETER -

Så här rös­tar du: TA VALSEDLAR till de tre oli­ka va­len (vi­ta, ro­sa och gu­la valsedlar). Du får tre val­ku­vert av en val­för­rät­ta­re. GÅ IN bakom en le­dig skärm. Välj ut di­na tre valsedlar (en för var­je val) och lägg en i var­je ku­vert. Det går att per­son­rös­ta ge­nom att på val­se­deln mar­ke­ra upp till tre per­so­ner som du helst vill se val­da. LEGITIMERA DIG och läm­na ku­ver­ten till val­för­rät­ta­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.