Lo­kalt i Jär­va

Vi i Tensta - - NYHETER -

I Spånga-Kis­ta för­sam­ling finns föl­jan­de grup­per:

- Ar­be­tar­par­ti­et

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na - Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv - Centerpartiet - Par­ti­po­li­tiskt obund­na

i Svens­ka kyr­kan - Väns­tern i Svens­ka

kyr­kan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.