10 SEP­TEM­BER

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Ma­tiné­kon­sert För­e­ning­en Jär­va Fol­kets Park i sam­ar­be­te med Svensk Jazz och Ny(A)Mo­dig­he­ter bju­der in fem im­pro­vi­sa­tions­mu­si­ker till ma­tiné­kon­sert på Eg­ge­by Gård. Det blir en spän­nan­de kon­sert med myc­ket fria tyg­lar! Var? Stu­di­on, Eg­ge­by Gård. När? Sön­dag 10 sep­tem­ber kl 14. En­tré? Ja, 60 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.