Se­ri­e­fi­nal på Kn­ut­by BP

Vi i Tensta - - SPORT -

FOT­BOLL. Rin­ke­by Uni­ted spe­lar se­ri­e­fi­nal i di­vi­sion 5 mel­lers­ta på lördag och hem­ma­la­get har 6–1 i ryg­gen från se­nas­te mat­chen mot Va­sa­säll­ska­pet.

Till skill­nad mot i fle­ra ti­di­ga­re mat­cher stäng­de Uni­ted mat­chen mot jum­bo­la­get di­rekt. Za­ka­rie Ab­dal­le Hus­se­in gjor­de 1–0 i förs­ta mi­nu­ten och ef­ter en kvart ha­de Rin­ke­by­la­get en 3–0-led­ning på Stads­ha­gens IP.

Enske­de­da­len kom­mer också till se­ri­e­fi­na­len med bra form, de 2–1-be­seg­ra­de se­nast Norr­tull som lig­ger trea i ta­bel­len. Med en match mind­re spe­lad är Rin­ke­by en po­äng fö­re Enske­de­da­len. Se­ri­e­fi­na­len bör­jar 16.00 på Kn­ut­by Boll­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.