Ga­laxy på väg upp i fy­ran

Vi i Tensta - - SPORT -

FOT­BOLL. Kis­ta Ga­laxys da­mer är snart i di­vi­sion 4 trots att la­get in­te spe­lar mat­cher. De två se­nas­te har vun­nits på w.o och i en hal­tan­de ta­bell har Ga­laxy mar­gi­nal till Spånga och Äng­by.

– Klart att det är trå­kigt men vi kan in­te gö­ra nå­got åt det, sä­ger trä­na­ren Martin Ström­berg. Kis­ta SC ha­de för många ska­da­de, Ekerö med­de­la­des ba­ra att de in­te kun­de.

Ga­laxy har till­de­lats 3–0-vins­ter i bå­da och di­vi­sion 4-avan­ce­mang­et är i prak­ti­ken klart, även om Ström­berg vill av­vak­ta nå­gon om­gång till.

– Kan vi till näs­ta år bred­da och för­yng­ra trup­pen har vi ett lag som kan vin­na fy­ran. Så pass bra är tje­jer­na, tilläg­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.