Vi säl­jer flest bo­stä­der i Kis­ta/Jär­va av al­la mäk­lar­kon­tor!

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Ba­se­ras på an­non­se­ra­de ob­jekt på Hem­net.se mel­lan pe­ri­o­den 2016-01-01 till och med 2016-12-14. Detta gäl­ler för ob­jekt i Kis­ta, Hus­by, Akal­la, Tens­ta och Rin­ke­by. Käl­la: Hem­net an­del­sta­tistik

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.